jQuery

Framework napisany w języku JavaScript. Dzięki niemu możemy łatwo upiększać nasze strony poprzez przeróżne efekty, począwszy od dynamicznego dodawania klas i identyfikatorów dla tagów HTML, aż po ruchome animacje. Większość z nich uzyskujemy przy minimalnym wysiłku, gdyż jest to narzędzie nastawione na jak najmniejszą ilość pracy, a jak największe osiągi. Załóżmy przy tym, że nasza wiedza o JavaScript jest minimalna: wystarczy, że wiemy, co to funkcje, co to instrukcje warunkowe i zmienne.